Data Vaší organizace obsahují hodně informací, které mohou zvýšit vaši konkurence schopnost na trhu. S naší pomocí je dokážete vytěžit a využít na maximum.

Zabýváme se získáváním dat z různých datových zdrojů, jejich konsolidací a čištění a uskladněním v datovém skladu a v neposlední řadě analýzou dat a tvorbou statických i dynamických reportů.

Reportování

Konsolidovaná data dokážeme zobrazovat v různých reportech, tak abyste dokázali z nich vytěžit maximum informací. Statické nebo dynamické reporty zobrazují dat v tabulkách, grafech, mapách a dalších grafických objektech. U dynamických reportů uživatel může měnit úhly pohledů, úroveň detailů, analyzovat vývoj dat v čase a to na libovolném zařízení.

Při vytváření reportů máme zkušenosti s produkty Microsoftu - Reporting services a Analytics services nebo produkty SAPu - Business Object.

Analýza dat

Někteří uživatelé při analýze dat potřebují více možností a volnosti než jim poskytují dopředu vytvořené reporty. Pro tyto uživatele nabízíme možnost vytvoření OLAP pomocí produktu Microsoft - Analytics services.

Konsolidace dat

V mnoha případech než lze data organizace analyzovat a reportovat, je potřeba je připravit. To zahrnuje analýzu datových zdrojů, jejich extrahování, čištění, transformaci, spojení a následně uložení do datového skladu nebo tržiště. Pro tento proces opět využíváme produktu od Microsoftu Integration services. Orientujeme se i na IBM řešení, které představuje InfoSphere Information Server, který pro konsolidaci dat používá nástroje DataStage nebo QualityStage