Microsoft SQL Server poskytuje funkcionality pro vytvoření prostředí Business Inteligence. Pomocí SQL serveru lze řešit problémy s kvalitou a integrací dat, reportování těchto dat mnoha uživatelům stejně tak i pokročilejší analýzou.

Komponenty SQL Serveru řeší jednotlivé oblasti. Komponenty mohou pracovat samostatně nebo i společně v závislosti na požadavcích zákazníka.

  • Integrace dat - Microsoft Integration Services
  • Reportování dat – Microsoft Reporting Services
  • Analýza dat – Microsoft Analytics Services

Reporting services

 Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) je moderní reportovací platforma, která může být škálována o několika až tisíce uživatelů. Poskytuje komplexní funkce pro vytváření přehledů a reportů, které vám pomáhají vytvářet, doručovat a spravovat informace ve vaší organizaci. Díky službě SQL Server Reporting Services můžete svým podnikovým uživatelům poskytnout zabezpečený přístup k přehledům na webu, v aplikacích Microsoft Power BI nebo na webu Microsoft SharePoint. Bohatá sada nástrojů umožňuje vývojářům rozšířit a přizpůsobit své řešení pro vytváření přehledů pomocí známého vývojového prostředí.

Analysis Services

Analysis Services poskytuje řadu řešení pro vytváření a zavádění analytických databází používaných pro podporu rozhodování v aplikacích Excel, PerformancePoint, Reporting Services a dalších aplikacích business intelligence. Základem jakéhokoli řešení Analysis Services je sémantický datový model business intelligence a instance serveru, která zhmotňuje, procesy, dotazy a správu objektů v daném modelu.

Modely jsou postaveny na historických datech, které jsou již předpřipraveny databázích například pomocí Integration services. Analysis services datům přidávají metadata, která vám umožní měřit, manipulovat a porovnávat údaje o podnikání v dotazech ad hoc nebo v uživatelských přehledech.

Microsoft Integration Services

Microsoft Integration Services je platforma pro vytváření procesů integrace dat. Integration Services lze použít na řešení problémů od komplexního transformačního procesů plnění datového skladu až po jednoduché kopírování nebo stahování souborů, odesílání e-mailových zpráv v reakci na události, čištění a dolování dat.

Integration Services obsahuje množinu předdefinovaných úkolů, které řeší jednoduché úkoly: extrahování dat z textového, XML souboru, přečtení dat z relační databáze a jejich nahrání do různých úložišť. Mezi tím mohou být vloženy úkoly, které modifikují dat data: filtrace, spojování, změna kódování, větvení podle podmínek atd. Spojováním jednoduchých úkolů se vytváří balíčky, které řeší jednotlivé úkoly, které jsou naplánovány na pravidelné spouštění.