Server Express je pokračováním řady vývojového prostředí pro tvorbu aplikací v jazyce Cobol pro Unix. Navazuje na produkt Object Cobol Developer Suite v.4.1. Je optimalizován k dosažení vyššího výkonu a spolehlivosti pro kritické aplikace typu transakčního zpracování, distribuované aplikace i pro provoz aplikací typu e-business. Server Express přispívá ke snížení nákladů na vývoj a poskytuje výrazné zvýšení úrovně servisu nástroji jako AppTrack a FaultFinder.