Microsoft uvolnit testovací verzi další verze SQL server, která je aktuálně označovaná jako v.Next. Nově jsou podporovaný operační systémy Linux: RedHat Enterprise Linux 7.2, Ubuntu 16.04, Suse Enterprise Linux Server v12 SP2. SQL Server lze provozovat i na containerových platformách: OpenStack, Docker Swarm, Kubernetes a Mesosphere.
Na linux jsou portované i nástroje SQL Server Management Studio (SSMS), SQL Server Data Tools (SSDT), PowerShell module (sqlps) a Visual Studio Code extension for SQL Server. Více na https://www.microsoft.com/cs-cz/sql-server/sql-server-vnext-including-linux