Při poskytování služeb zákazníkům nabízíme softwarové a hardwarové produkty z různých oblastí. Produkty jsme schopni dodat, nainstalovat, nakonfigurovat, dlouhodobě zpravovat nebo na ně poskytnout školení.

Business Intelligence

Při vytváření analytických aplikací, konsolidaci a čištění dat využíváme produkty od firem.

Cobol

Od začátku existence firmy nabízíme cobolské vývojové a provozní prostředí od firmy Micro Focus.

Databáze

Při správě podnikových systémů provádíme administraci a optimalizaci relačních databázových systémů. U zákazníků spravujeme relační databáze

K relačním databází nabízíme různé služby.

Monitorování

Při implementaci monitorovacího systému využívá různé opensource produkty a jejich rozšíření jako je Nagios a jeho klony Icinga nebo Centreon. Máme zkušenosti i se Zabbixem nebo Cacti.

Správa IT

Pro hromadnou správu IT infrastruktury používáme produkty od firmy Manage Engine.

Hardware

Při poskytování služeb zákazníkům máme bohaté zkušenosti s dodávkou a administrací různého hardwaru