Microsoft SQL Server poskytuje funkcionality pro vytvoření prostředí Business Inteligence. Pomocí SQL serveru lze řešit problémy s kvalitou a integrací dat, reportování těchto dat mnoha uživatelům stejně tak i pokročilejší analýzou.