Nagios je systém pro monitorování počítačů, infrastruktury a aplikací navržený tak, aby Vás informoval o případných výpadcích dříve, než to udělají zákazníci, uživatelé či Vaši šéfové…

Pro rychlou detekci problému v IT infrastruktuře nebo k odhalení možné budoucí komplikace může napomoci zobrazení trendu monitorované veličiny. Na základě dlouhodobé grafu lze odhadovat růstové trendy a efektivně plánovat nutné investice do infrastruktury.
Nagios core ve své čisté podobě dokáže pouze sbírat výkonová data. Vlastní uložení a zobrazení již neřeší. Na to je potřeba používat další rozšíření.

Intuitivní zobrazení IT infrastruktury napomáhá k jejímu efektivnější administrace. Znalost souvislostí a topologie umožňuje rychleji reagovat na vzniklé problémy.

Jedním ze způsobů zobrazení IT infrastruktury je zanesení HW zařízení a jejich propojení do mapy.

Icinga je open source monitorovací systém. Historicky vychází ze systému Nagios, ze kterého zdědil všechny dobré vlastnosti. Aby se stal konkurenčním monitorovacím produktem, přináší klíčové vlastnosti, které chybí Nagios Core.

Centreon je francouzský open source monitorovací systém, který vznikl na základě Nagiosu. Centreon přináší nové webové rozhraní, upravený monitorovací engine a funkcionalitu, kterou nepřináší čistý Nagios Core.

Cacti (Cactus) je nástroj pro tvoření grafů síťového provozu. Je vyvíjen jako intuitivní a jednoduše použitelný nástroj, který je dobře škálovatelný. Ve většině případů se využívá k tvorbě grafů vytížení CPU a využití pásma ethernetových rozhraní, avšak lze ho stejně dobře využít pro monitoring dalších informací o hardwarových prvcích.