Cacti (Cactus) je nástroj pro tvoření grafů síťového provozu. Je vyvíjen jako intuitivní a jednoduše použitelný nástroj, který je dobře škálovatelný. Ve většině případů se využívá k tvorbě grafů vytížení CPU a využití pásma ethernetových rozhraní, avšak lze ho stejně dobře využít pro monitoring dalších informací o hardwarových prvcích.

Centreon je francouzský open source monitorovací systém, který vznikl na základě Nagiosu. Centreon přináší nové webové rozhraní, upravený monitorovací engine a funkcionalitu, kterou nepřináší čistý Nagios Core.

Icinga je open source monitorovací systém. Historicky vychází ze systému Nagios, ze kterého zdědil všechny dobré vlastnosti. Aby se stal konkurenčním monitorovacím produktem, přináší klíčové vlastnosti, které chybí Nagios Core.

Nagios je systém pro monitorování počítačů, infrastruktury a aplikací navržený tak, aby Vás informoval o případných výpadcích dříve, než to udělají zákazníci, uživatelé či Vaši šéfové…

Microsoft uvolnit testovací verzi další verze SQL server, která je aktuálně označovaná jako v.Next. Nově jsou podporovaný operační systémy Linux: RedHat Enterprise Linux 7.2, Ubuntu 16.04, Suse Enterprise Linux Server v12 SP2. SQL Server lze provozovat i na containerových platformách: OpenStack, Docker Swarm, Kubernetes a Mesosphere.

Microsoft SQL Server je relační databáze. Současná verze 2016 vylepšuje možnosti v provozu podnikových aplikací i v prostředí cloudu, zrychlují analytické aplikace.

Společnost IBM vydala v červnu 2013 verzi DB2 10.5

Nová verze přinesla mnoho novinek, které zvyšují výkon, zlepšují bezpečnost, kompatibilitu a administraci. Mezi tou nejzásadnější jsou sloupcové tabulky BLU.

Naše softwarová řešení dodáváme s Lenovo servery. Z nabídky Lenovo jsme schopni dodat servery v provedení Rack, Tower, Blade a další.

Naše softwarová řešení dodáváme s Lenovo servery. Z nabídky Dell jsme schopni dodat servery v provedení Rack, Tower, Blade a další.
V tomto dokumentu naleznete vše o licencování aplikací provozovaných v Micro Focus Server for Cobol. Informace v angličtině naleznete v dokumentaci Net Expressu, Serveru for Cobol a rovněž v nápovědě Net Expressu.

Jazyk COBOL byl vyvinut společným úsilím výrobců a uživatelů počítačů ve spolupráci s ministerstvem obrany USA. Od počátku byl koncipován tak, aby jazyk umožňoval sestavení programů v minimálním čase s minimálním programovacím úsilím, zápis programů v jazyce blízkém angličtině, snadný převod programů na nové typy počítačů a úplnou dokumentaci programu.

Cobol vždy splňoval platnou normu, která se postupně vyvíjela. V současné době je platná norma jazyka ISO 2000, která obsahuje také objektovou syntaxi. Programovací jazyk Cobol je nejrozšířenějším jazykem velkých mainframe aplikací.

Micro Focus nabízí díky akvizicím v minulých letech více druhů Cobolů.

DB2 je relační databáze, která je na trhu několik desetiletí. Jedná se o robustní databázi, která čerpá ze zkušeností získaných při vývoji a provozování IBM systémů Z a P s nepřetržitou ochranou dat a běhu služeb. Díky tomu DB2 obsahuje řadu unikátních vlastností, které ji umožňují efektivně a bezpečně zpracovávat data i komplexní systémů typu SAP nebo datových skladů.

Na druhou stranu široká nabídka edicí i možnost zpracovávat data jednoduchých aplikací a plynule se přizpůsobovat jejich rostoucím požadavkům.